To Top
Fájl neve Méret
A Compressed file DOCUMENTS 2.15 MB
Image
Image
Image
Image

Igazgatói - köszöntő

Pedagógiánkban minden nevelési és tanulási terület azonos szakmai igényességet hordoz. Az élményszerű tevékenységrendszereken keresztül folyamatos örömforrást biztosítunk a gyermekeknek. Erre garancia a szakmai felkészültség, a megfelelő szakmai kommunikáció, a gyerekközpontúság a gyermekek szeretete és tisztelete. A gyermekek egyéni nevelési és tanulási utakat járhatnak be, így biztosítható a saját képességeik maximális szintre hozása, a személyiség sérülése nélkül.

Elfogadó pedagógiánkkal toleranciát biztosítunk a gyermekek és a felnőttek felé egyaránt. Vállaljuk a beszédproblémákkal küzdő gyermekek nevelését.

Sürgetésmentes, kiváró, de fejlődésre ösztönző közeget teremtünk.

A hozzánk járó gyermekeket megilleti a gyermeki szabadság, az örömteli, töltekező, rácsodálkozó, tevékenyen ráérős védett gyermekkor és a tiszta játékhoz való jog.

A nálunk dolgozó pedagógusok tisztában vannak önmagukkal, saját képességeikkel, melyek alkalmassá teszik őket a gyermekek megismerésére, amely túlmutat az életkori sajátosságok ismeretén. Így segítjük a gyermeket, hogy felismerje a benne rejlő cselekvőerőt, hogy tudjon saját magából is meríteni.

A gyermekeket ez a széles óvó-védő, elfogadó és elfogadtató nevelői környezet teszi alkalmassá a befogadásra és az aktív részvételre.

A nálunk dolgozó pedagógusok hiszik, hogy a gyermek önmaga funkcióihoz mérten tökéletes lény, egyszeri és megismételhetetlen.

Vallják, hogy a gyermekközpontú pedagógia az élményt nyújtó, együttműködően értékközvetítő, együtt érző, segítő, gyermekekre figyelő pedagógiát jelenti.

Alapelvünknek tekintjük a képességek kifejleszthetőségét és az értékőrzésre beállítódott magatartás kialakítását.

• a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi

• minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen önálló személyiség, a saját adottságaival, saját elgondolásaival, elképzeléseivel

• nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását

• a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését kizárólag, az eredményeit, erényeit, sikeres és sikertelen próbálkozásait értékelő, esetleges másságát elfogadó környezet segíti

• a gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg

• a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda kiegészítő szerepet vállal

• következetes elvárásokkal, odafigyelő gondos és humánus hozzáállással a nyugodt óvodai élet feltételeinek megteremtése

• érdeklődő, nyitott, kreatív személyiség nevelésével az iskolai tanuláshoz szükséges képességek sokoldalú fejlesztése, az iskolai életre való alkalmasság kialakítása

• sajátos nevelői hatásokkal, és egyéni utak tudatos megtervezésével a tanulás iránti vágy megalapozása, illetve a tudás és a megismerési vágy kibontása

• a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, és értelmi érettség kialakításán kívül, kiemelt célunk a potenciális tanulási zavarok megelőzése

• a gyermekek életkorának megfelelő ingergazdag környezet kialakítása, ezáltal a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása, az élethelyzetekhez kötődő felfedezés lehetőségeinek megteremtése

• testi, értelmi, szociális képességek egyéni eltéréseinek elfogadása és elfogadtatása, speciális esetekben a gyermek megfelelő szakemberhez való irányítása.

• személyes élményeken, tapasztalatszerzésen alapuló ismeretátadás

• az életkori és az egyéni fejlődésbeli különbségekre épülő differenciált fejlesztés

• a gyermek személyiségéhez igazodó egyéni módszerek és egyéni eszközök keresése, az egyén útjának tudatos megtervezése

 

Search

      MIKEWEB1    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.     Flag Counter

Manócska Napköziotthon, Kézdivásárhely

© All Rights Reserved

Sign in to your account