VUK CSOPORT BEMUTATKOZÁSA

2O16-2O17

ÓVÓ NÉNIK: Szakács Judit, Kovács Tünde

DADUS: Háromszéki Tünde  

  

„ Ahhoz, hogy kiengyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: az egyik az elfogadó közösség, a másik az értelmi biztonság.”( Buda Béla)       

 

A Vuk csoportot 2-3 éves korú kisgyermekek alkotják,22 gyermek iratkozott be, eleven, vidám csoport.Szeptemberben izgatottan vártuk az új gyerekeket. Az első találkozás az óvodával, az óvoda dolgozóival minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő későbbi kapcsolatát. Odafigyelést, türelmet igényelt a családból közvetlenül az óvodába kerülő gyerekek beszoktatása. Fontos volt a család és az óvoda  együttműködése abban, hogy a gyerekek megtalálják a helyüket a közösségben.

A befogadási-beszoktatási idő néhány hét volt. Igyekeztünk a gyerekek számára barátságos, otthonos csoportszobát biztosítani, ahol önfeledten játszhatnak, alkothatnak. A heti és napirend kialakításával szeretetteljes, biztonságot nyújtó családias légkört alakítottunk ki.

A fokozatosság betartásával törekedünk arra, hogy rászoktassuk a gyerekeket arra, hogy önállóan elégítsék ki testi szükségleteiket, sajátítsák el az alapvető  higéniai szabályokat.

Nagy figyelmet fordítunk mozgásigényük kielégítésére, sokat tartózkodunk a szabadban, mindennapos reggeli torna, testnevelés foglalkozások segítségével.

Tevékenységeink tapasztalatszerzésen alapulnak és minden tapasztalatszerzés játékos tanulás. A gyerekek játék közben sokat tanulnak egymástól is, az eszközök használatában, ötletekben, társas kapcsolatokban, viselkedésben, egymáshoz való alkalmazkodásban.

Kezdeményezéseinken, foglalkozásainkon a differenciálás érvényesül a gyerekek igényeinek, képességeinek megfelelően.

Sok játékos tevékenységgel, zenével, dalos játékkal, versel, mesével színesítjük az óvodai mindennapokat.

A gyerekek szüleivel segítő, empatikus, jó kapcsolatot ápolunk. Lehetőséget teremtünk, hogy betekintsenek a csoport életébe. A szülők együttműködőek, sok ötlettel, eszközökkel segítik rendezvényeink megvalósítását ( születésnapok, Karácsony, Farsang, rendkívüli tevékenységek). Mindezzel tesszük szebbé és jobbá tenni gyermekeink óvodai életét.