Mocorgó csoportunk életéről

Csoportunk a step by step program alapján működik, központjában a gyermeki személyiség áll és annak az elvnek az érvényesítője, hogy „Minden ember egyedi és megismételhetetlen egyéniség”. Figyelembe veszi a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét, igényeit, érdeklődését és így minden gyermek a saját ritmusában fejlődhet.

Nevelési szokásaink alapelvei:

Meghitt, bensőséges hangulat és a biztonságot adó, nyugodt légkör megteremtése

A személyiség kényszer nélküli fejlesztése, szem előtt tartva az egyéni fejlesztést

Sokoldalú tapasztalatszerzés elősegítése

Szabadság, nyitottság gyermek, felnőtt részére egyaránt

Egyéni értékek megtalálása, azok kibontakoztatása, fejlesztése

Munkánk a szereteten, megértésen, elfogadáson alapszik. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét. Számunkra a legfontosabb, hogy szívesen jöjjenek az óvodába, jól érezzük magunkat együtt!

Azt szeretnénk, ha csoportunkban a gyerekek kiegyensúlyozottak, boldogak és felszabadultak lennének. Kis emberkék, akiknek van akaratuk, elképzelésük, önálló gondolataik - amit bátran el is mernek mondani - véleményük van a dolgokról, tevékenykednek, ezáltal rengeteget tapasztalnak, tanulnak.

Tevékenységeink:

·        Reggeli beszélgető kör: A beszélgetéseknek nagyon fontos szerepet szánunk. Mindig mindenkit meghallgatunk. Legfontosabb számunkra az egymásra figyelés, egymás tiszteletben tartása, egymás véleményének, mondanivalójának meghallgatása. Megtárgyaljuk, hogyan telt az előző nap, hogyan érezzük magunkat, milyen jó dolgok történtek velünk, ki hiányzik, mit tudunk róla, megbeszéljük az időjárást, beállítjuk a természetnaptárunkat.

·        Étkezések: Nagy figyelmet fordítunk a rutinok, jó szokások alakítására (étkezés, higiénia, udvariassági formulák)

·        Tapasztalati területek szerinti tevékenységek:

-         Nyelv és kommunikáció: Anyanyelvi nevelés, Román nyelv

-         Tudományok: Környezetismeret, Matematika

-         Esztétika és kreativitás: Ének-zene, Rajz, festés

-         Ember és társadalom: Kézimunka, Erkölcsi nevelés

-         Pszichomotoros terület: Testnevelés

      Egyéni fejlődést célzó tevékenységek

  Szabadon választott tevékenységek

Sokat játszunk, de játékunk életszerű, természetes helyzetekkel átszőtt. Egyéni tapasztalatszerzéssel, szabad alkotással és a hozzá kapcsolódó mesével, verssel, mondókával, énekkel és mozgással fedezzük fel a világot. A négy évszak köré csoportosítjuk az ismereteket.

Hagyománnyá vált ünnepeink:

·        Mikulás várás

·        Karácsonyváró ünnepély

·        Farsangi maszkabál

·        Anyák Napja

·        Záróünnepély

              

               

                                                 Mike Rozália és Biró Réka Mónika óvónők

Attachments:
FileFile size
Download this file (Mocorgó bemutatkozó.docx)Mocorgó bemutatkozó.docx1625 Kb