Dezbaterea proiectului national de educatie

20190520_170111_resize.jpg20190520_170130_resize.jpg20190520_170340_resize.jpg20190520_171732_resize.jpg20190520_171749_resize.jpg20190520_180004_resize.jpg20190520_180528_resize.jpg20190520_181118_resize.jpg20190520_181257_resize.jpg

http://manocska.ro/ZOLD TALLER NYERTSEK 2019.ppt

http://manocska.ro/KERTAVATO.png                 

 logo FP (HU)                                                  logo MOL retail

 


              Szenzoriális ösvény az óvodában

 

A kézdivásárhelyi Manócska Napköziotthonban május folyamán megvalósításra kerül a Mol Románia és a Polgár-Társ Alapítvány által finanszírozott Zöld övezet programban Városi Zöldövezetek részprogramban nyertes pályázat. Ebben az évben a munkaközösség egy „ szenzoriális ösvény” megvalósítására illetve a zöldövezet kialakításához szükséges növényekre pályázott. Május 2 án szülők, a Zöld Nap egyesület önkéntesei valamint a munkaközösség segítségével már sikerült elültetni 200 darab Lingustrum Ovalifolium bokornövényt. A sövénykerítés  az óvoda udvarát védi a parkoló és az útról jövő portól. A gyerekek is aktívan részt vettek az ültetésben, gondozásban.

 

A szenzoriális ösvény kialakítása is folyamatban van, különböző természetbarát anyagokkal töltik fel, amelyek mezítláb végigjárva, a talpon keresztül stimuláló hatást fejt ki az emberi szervezetre. Ugyanakkor hátgeric problémák, lúdtalpúság megelőzésére illetve korrekciójára is alkalmas lesz. A gyerekek gyógytornász szakember segítségével sajátíthatják el a prevenciós és korrekciós gyakorlatokat. A projekt keretében a szenzoriális ösvény mellett gyógynövényeket és aromaterápiás növényeket is ültetnek az óvoda udvarra, ennek hasznáról Herbszt Eszter fitoterapeuta tart majd alőadást szülőknek, gyerekeknek egyaránt. A munkaközösség célja az volt, hogy promoválja a kiskori egészségnevelést az intézményekben is, hisz : „ Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.” mondja Rudolf Steiner.

 

Az avatóról és további programokról a későbbiekben beszámolunk.

 

 

Pedagógiánkban minden nevelési és tanulási terület azonos szakmai igényességet hordoz. Az élményszerű tevékenységrendszereken keresztül folyamatos örömforrást biztosítunk a gyermekeknek. Erre garancia a szakmai felkészültség, a megfelelő szakmai kommunikáció, a gyerekközpontúság a gyermekek szeretete és tisztelete. A gyermekek egyéni nevelési és tanulási utakat járhatnak be, így biztosítható a saját képességeik maximális szintre hozása, a személyiség sérülése nélkül.

 

Elfogadó pedagógiánkkal toleranciát biztosítunk a gyermekek és a felnőttek felé egyaránt. Vállaljuk a beszédproblémákkal küzdő gyermekek nevelését.

Sürgetésmentes, kiváró, de fejlődésre ösztönző közeget teremtünk.

A hozzánk járó gyermekeket megilleti a gyermeki szabadság, az örömteli, töltekező, rácsodálkozó, tevékenyen ráérős védett gyermekkor és a tiszta játékhoz való jog.

A nálunk dolgozó pedagógusok tisztában vannak önmagukkal, saját képességeikkel, melyek alkalmassá teszik őket a gyermekek megismerésére, amely túlmutat az életkori sajátosságok ismeretén. Így segítjük a gyermeket, hogy felismerje a benne rejlő cselekvőerőt, hogy tudjon saját magából is meríteni.

A gyermekeket ez a széles óvó-védő, elfogadó és elfogadtató nevelői környezet teszi alkalmassá a befogadásra és az aktív részvételre.

A nálunk dolgozó pedagógusok hiszik, hogy a gyermek önmaga funkcióihoz mérten tökéletes lény, egyszeri és megismételhetetlen.

Vallják, hogy a gyermekközpontú pedagógia az élményt nyújtó, együttműködően értékközvetítő, együtt érző, segítő, gyermekekre figyelő pedagógiát jelenti.

Alapelvünknek tekintjük a képességek kifejleszthetőségét és az értékőrzésre beállítódott magatartás kialakítását.

• a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi

• minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen önálló személyiség, a saját adottságaival, saját elgondolásaival, elképzeléseivel

• nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását

• a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését kizárólag, az eredményeit, erényeit, sikeres és sikertelen próbálkozásait értékelő, esetleges másságát elfogadó környezet segíti

• a gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg

• a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda kiegészítő szerepet vállal

• következetes elvárásokkal, odafigyelő gondos és humánus hozzáállással a nyugodt óvodai élet feltételeinek megteremtése

• érdeklődő, nyitott, kreatív személyiség nevelésével az iskolai tanuláshoz szükséges képességek sokoldalú fejlesztése, az iskolai életre való alkalmasság kialakítása

• sajátos nevelői hatásokkal, és egyéni utak tudatos megtervezésével a tanulás iránti vágy megalapozása, illetve a tudás és a megismerési vágy kibontása

• a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, és értelmi érettség kialakításán kívül, kiemelt célunk a potenciális tanulási zavarok megelőzése

• a gyermekek életkorának megfelelő ingergazdag környezet kialakítása, ezáltal a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása, az élethelyzetekhez kötődő felfedezés lehetőségeinek megteremtése

• testi, értelmi, szociális képességek egyéni eltéréseinek elfogadása és elfogadtatása, speciális esetekben a gyermek megfelelő szakemberhez való irányítása.

• személyes élményeken, tapasztalatszerzésen alapuló ismeretátadás

• az életkori és az egyéni fejlődésbeli különbségekre épülő differenciált fejlesztés

• a gyermek személyiségéhez igazodó egyéni módszerek és egyéni eszközök keresése, az egyén útjának tudatos megtervezése

KÉSZ ILDIKÓ

igazgató